گاهی به پنجره ها را نگاه کنیم...با ما حرف می زنند...

پنجره های هر خانه، جزو مواردی محسوب می شوند که شاید در وهله ی نخست، توجه زیادی را به خود جلب نکنند!

اما همین پنجره ها با اندکی ذوق و سلیقه، می توانند زیبایی هر خانه را صدچندان نمایند و اگر از زاویه ای دیگر به آنها نگاه کنیم، شاید متوجه زیبایی های نهفته در آنها نیز بشویم

 

.

/ 0 نظر / 23 بازدید