به جای اینکه دنبال تفاوت هایمان باشیم

بهتر است بدنبال شباهت هایمان بگردیم

شباهتهایی مانند :

چه جالب ….

هر دو مخلوق خداییم

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
خدیجه

خیلی جالب[تعجب]