طنــــــــــــززززززززز

و این دفعه:زنگ انشاء(علم بهتر است یا پفک؟!؟!؟)خنده

ای آموزگار عزیز !که الهی جانمان فدای نوک قلم مبارکتان گردد که درون آن  نمره های 20 نهفته است،موضوعی که برای انشا داده اید بسیار ساده و پیش پا افتاده است و سال هاست که معلم ها این را می پرسند و همشاگردی ها چشم بسته درباره اش قلم میزنند.تعجبابله

پدر عزیز و پدر بزرگ عزیزترمان می گویند:"آن وقت ها از ما می پرسیدندعلم بهتر است یا ثروت و حالا با گذشت زمان وپیشرفت علم،می پرسند علم بهتر است یاپفک؟؟؟"قهر

البته و صد البته که علم بهتر است!؛چون اگر علم نبودیا پیشرفت نکرده بود،ما باید هنوز هم که هنوز است آلو خشک و نخود کشمش و تنقلات طبیعی  می خوردیمسبز؛ام با پیشرفت علم و اختراع برق و دستگاه های تمام اتوماتیک  کامپیوتر،اکنون  به بهترین تنقلات مصنوعی از جمله "پفک"دست یافته ایم.عینکاز خود راضی

تازه!از آن حا که در تلویزیون از خروسخوان تا بوق سگ های آگهی هایی رنگارنگ در مورد انواع پفک نمکی،بی بی نمکی،چاخاننمکی،جوجونمکی و پفک الکی میشود و در مورد علم هیچ تبلیغی نمی شود، می توان نتیجه گرفت که علم بهتر است.نیشخند

هر چند پدران و مادران به خاطر جیبشان  و آینده ی ما دایم به ما پند می دهند که خوردن پفک باعث می شود که مابچه ها پفکی و تو خالی از آب در می آییم،کو گوش شنوا؟!یولچشمشاعر در این باره شعری دارد که می فرماید:

میازار موری که دانه کش است

پفک پیش چشمان او کشمش استقهقهه

منبع: روزنامه سقفی همشاگردی

نویسنده:فرهاد حسن زاده

/ 1 نظر / 7 بازدید
خدیجه

هههههههههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخ[قهقهه]