پروردگارا 

             

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم

                            

چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

 

http://8pic.ir/viewer.php?file=7et4egmrchafiu62hffs.jpeg

/ 1 نظر / 5 بازدید