جملات تکان دهنده

از کسانی که از من متنفرند سپاسگذارم. آنها مراقوی ترمیکنند.
از کسانی که مرادوست دارند ممنونم. آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.
از کسانی که مرا ترک میکنند متشکرم. آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.
ازکسانی که بامن میمانند سپاسگذارم آنان به من معنای دوست واقعی رانشان میدهند.
کوروش بزرگ

/ 1 نظر / 26 بازدید
خدیجهـ

عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بوووووووووووووووووووووووود