کلاس ریاضی

هیچ یک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش برنداشت. سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد بکلی مبهوت شد، زیرا آن‌ها را به عنوان دو نمونه از مسائل غیرقابل حل ریاضی داده بود.

هیچ دلیلی موجب ناامیدی نخواهد شد حتی امور غیر ممکن ...لبخند

/ 2 نظر / 7 بازدید
خدیجه

بسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیار عالی وجالب و زیبا وآموزنده بود!!!!!!!!!!