بزرگترین قرآن در جهان


یک نسخه خطی قرآن کریم در 218 صفحه و در ابعاد طولی 2.28 × 1.55 متر و ضخامت 18 سانتیمتر با وزن بیش از 500 کیلوگرام در کابل رونمایی شد.

این قرآن نفیس که برای اتمام آن مبلغی بالغ بر یک میلیون دالر توسط سیدمنصور نادری رهبر اسماعیلیه های افغانستان هزینه شده است اکنون در محل کتابخانه حکیم ناصرخسرو بلخی نگهداری می شود.

خطاطی و مینیاتورکاری این اثر گرانبها توسط "محمدصابر یاقوت حسینی خدری" انجام یافته که با همکاری ده نفر از شاگردان خود آن را به پایان برده است.

سید منصور نادری در مراسمی که با حضور ده ها نفر از شخصیت های برجسته کشور جهت رونمایی از قرآن کریم دایر شده بود گفت که کار اتمام این اثر بزرگ، نزدیک به پنج سال زمان برده که روزانه به طور متوسط 18 ساعت روی آن کار شده است.

در این محفل آقای خدری، هنرمند خطاط، آقای غالب وزیر عدلیه، فضل الهادی مسکینیار رئیس مجلس سنا، واعظ زاده بهسودی و پوهاند شهرانی صحبت کرده و از این کار ارزشمند به نیکی یاد کردند.

در پایان محفل، میهمانان حاضر از این قرآن بزرگ و نفیس که منقش به طرح های اسلیمی بود دیدن کردند.

/ 0 نظر / 16 بازدید