زندگی یه دیکته اس.هی غلط می نویسیم.پاک می کنیم.دوباره غلط مینویسیم دوباره پاک می کنیم.

غافل از این که یه روز داد می زنن می گن:

ورقه ها بالا!

/ 0 نظر / 4 بازدید