بهتر است بدانیم(1)

تا200 سال پیش مردم هیچ وقت خودشان را نمی شستند،چون فکر می کردند کثیفی آن ها را از شر بیماری ه حفظ می کند.تا 100 سال پیش مردم فقط هفته ای یک بار به حمام می رفتند و بقیه ی روز های هفته فقط،کمی آب به صورتشان می زدند.

...........................................................................................................................

منبع:کتاب دایرة المعارف چرا های من

/ 0 نظر / 8 بازدید